Istraživanje: Amerikance Srbija Asocira na Hladnoću i Rat

Osnovni Podaci:

  • Postavljeno pitanje: Na šta prvo pomislite kada čujete “Serbia”? (Whats the first thing that comes to your mind when you hear ‘Serbia’?
  • Tip odgovora: Upisati sopstveni odgovor. Nema ponuđenih odgovora.
  • Najčešći odgovori: Hladnoća (Cold) i Rat (War)
  • Broj učesnika: 501
  • Period istraživanja: 5.12. 2015 – 10.12.2015.
  • Lokacija: Država New York, USA

Ovo istraživanje su sproveli Brisbane Digital doo i obrazovni portal Edukacija.rs. Cilj istraživanja bio je dobijanje podataka o tome šta ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama zaista znaju o Srbiji. U istraživanju je učestvovao 501 stanovnik države New York.
Evidentno je da Amerikance Srbija asocira na Sibir (eng. Serbia/Siberia) i zbog toga je hladnoća na prvom mestu. Deo ispitanika je svesno odgovorio “rat”, povezujući Srbiju sa građanskim ratovima u Jugoslaviji. Takođe, deo ispitanika koji povezuje Srbiju sa ratom je mešao Srbiju sa Sirijom.  Kompletne rezultate istraživanja možete skinuti na ovom linku.
Oblak
 

Zanimljivi Odgovori:

Među ostalim odgovorima našli su se i: Europe (11 odgovora, 2.2%), Croatia (2.2%), Djokovic (1.8%) Bosnia (1.6%), Belgrade (0.8%), Yugoslavia (0.8%), Vlade Divac (0.4%), Slobodan Miloshevic (0.4%). Tu su i odgovori vezani za Prvi Svetski Rat, Bliski Istok, izbeglice, arape itd.

Top Lista:

top lista
 
Više o zaključcima istraživanja možete pročitati na portalu Edukacija.rs.